استادیار دکتر احسان عظیمی راد

استادیار دکتر احسان عظیمی راد

دکتری مهندسی برق گرایش الکترونیک

مدیر گروه برق و رباتیک

دانلود فایل رزومه

دروس
 • ریاضی عمومی-کامپیوتر ومخابرات برق -کنترل -- --
 • فیزیک 2
 • ریاضی مهندسی-کامپیوتر
 • اصول اندازه گیری
 • شبکه های کامپیوتری
 • مدارهای الکتریکی 1 و 2
 • سیستم های خبره
 • معادلات دیفرانسیل
 • سازمان کامپیوتر و کاربرد آن در مخابرات
 • آز مدار 1
پژوهش
 • مدل سازی و و شبیه سازی سیستم های خطی و غیر خطی
 • منطق فازی و کاربردهای آن
 • مدل سازی و شبیه سازی سیستم های کنترل ترافیک
 • پردازش سیگنال و تصویر
 • کاربرد سیستم های هوشمند در رباتیک
پروژه ها
 • Design of a Novel Expert System in Multilane Urban Traffic Network by Fuzzy Logic
 • Modeling and Signal Control of Single Intersections by Fuzzy Logic Controller
 • A Novel Fuzzy Model and Control of Single Intersection at Urban Traffic Network
 • A Fuzzy Logic Controller for Isolated Signalized Intersection with Traffic Abnormality Conside
 • Image Processing: The Comparison of the Edge Detection Algorithms for Images in Matlab