خدمات دانشجویی و فرهنگی

سه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰
يك شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
بسیج یک تشکل دو بعدی است. یک اتصال به محیط دانشجویی و دانشگاه و یک اتصال به سپاه دارد. سپاه چیست؟ آیا سپاه صرفا ...
چهار شنبه ۳ شهريور ۱۳۹۵
دوشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۹
لیست خوابگاهای غیر دولتی فعال در شهر مشهد به شرح ذیل جهت معرفی و اسکان دانشجویان می باشد. لذا دانشجویانی که ...
چهار شنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
شنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۷