تقویم آموزشی

۲۴۸۴۹ بازدید

دانشجویان گرامی میتوانید جهت مشاهده تقویم آموزشی روی لینک مربوطه  زیر کلیک فرمایید.

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1399-1398

تقویم آموزشی نیمسال اول 1400-1399

تقویم آموزشی  تابستان 1399-1398

(۰) دیدگاه