ارتباط با ما

نام

شماره مستقیم

اپراتور1

05138218810

اپراتور2

05138218820

اپراتور3

05138218830

اپراتور4

05138218840

فکس

05138220999

 

 

 

 داخلی ها

شماره

مالی  

210-211-212

آموزش  

241-243-244-246-247

آموزش مجازی

245

دانشجویی

223

دفتر ریاست

201

فناوری اطلاعات  

225

حراست  

207

فرهنگی  

223

دبیرخانه و فارغ التحصیلان  

 242 (ساعت 12 الی 14)

دفتر ارتباط با صنعت

205

امور نظام وظیفه

243

مدیر آموزش

244

کاربر ارشد آموزش

243

کتابخانه

235

کارشناس امور کلاس

245

کارشناس کمیسیون موارد خاص

241

کارشناس گروه عمران ،کامپیوتر ، گیاهان دارویی، ارتباط تصویری ، ادبیات نمایشی ، عکاسی

246

کارشناس گروه معماری،شهرسازی،معماری داخلی

247

کارشناس گروه روانشناسی، صنایع ، مکانیک ، نفت

241

 
 
مشاوره تحصیلی توسط مدیران گروه

 

 

دکتر طالبی روانشناسی 233
دکتر محیط زاده مکانیک و نفت 249
دکتر سعیدیان معماری - شهرسازی - معماری داخلی 250
دکتر کاظمیان عمران 251
دکتر خراسانی ارتباط تصویری 252
دکتر مداح حسینی ادبیات نمایشی 253
دکتر جوانمرد صنایع 257
دکتر قناد حسابداری 256
دکتر محیط زاده - سرپرست تحصیلات تکمیلی 249
دکتر فیروزیان کامپیوتر 270

 

 

 

پست الکترونیک  info[at]eqbal.ac.ir

 

ارسال پیام
(خوانا نیست، تصویر دیگری نمایش داده شود)
آدرس موسسه

موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری غیر دولتی - غیر انتفاعی

آدرس : مشهد - بلوار سرافرازان - سرافرازان 9 - مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری