ارتباط با ما

نام

شماره مستقیم

آموزش

051-38218810

مالی

051-38218820

دانشجویی

051-38218830

کتابخانه

051-38218003

فارغ التحصیلان

051-38219068
مرکز نوآوری

051-38218001

اپراتور1

051-38210075

اپراتور2

051-38210076

اپراتور2

051-38210077

فکس

051-38210073

حراست

051-38218004

 

 

 داخلی ها

شماره

مالی  

210-211-212

آموزش  

246-247

دانشجویی

223

فناوری اطلاعات  

225

حراست  

207

فرهنگی  

221

دبیرخانه و فارغ التحصیلان  

242

دفتر ارتباط با صنعت

205

گروه مکانیک، نفت

222

گروه صنایع، روانشناسی

231

گروه معماری ،شهرسازی،ارتباط تصویری

250

گروه کامپیوتر، برق

270

گروه حسابداری

233

 

پست الکترونیک  info[at]eqbal.ac.ir

ارسال پیام
(خوانا نیست، تصویر دیگری نمایش داده شود)
آدرس موسسه

مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری غیر دولتی - غیر انتفاعی

آدرس : مشهد - بلوار سرافرازان - سرافرازان 9 - مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری