ارتباط با ما

نام

شماره مستقیم

آموزش

051-38218810

مالی

051-38218820

دانشجویی

051-38218830

کتابخانه

051-38218003

فرهنگی

051-38218840

پژوهشی

051-38220899

اپراتور1

051-38210076

اپراتور2

051-38210077

فکس

051-38210073

 

 

 داخلی ها

شماره

مالی  

210-211-212

آموزش  

240-241-246-247

دانشجویی

223

فناوری اطلاعات  

225

حراست  

207

فرهنگی  

221

دبیرخانه و فارغ التحصیلان  

242

دفتر ارتباط با صنعت

205

گروه مکانیک، نفت

222

گروه صنایع، روانشناسی

231

گروه معماری ،شهرسازی،ارتباط تصویری

248-250

گروه کامپیوتر، برق

270

گروه حسابداری

205

 

پست الکترونیک  info[at]eqbal.ac.ir

ارسال پیام
(خوانا نیست، تصویر دیگری نمایش داده شود)
آدرس موسسه

مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری غیر دولتی - غیر انتفاعی

آدرس : مشهد - بلوار سرافرازان - سرافرازان 9 - مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری