آیین نامه‌ها و مقررات

شیوه نامه پذیرش و ثبت نام اتباع غیرایرانی متقاضی تحصیل در موسسات آموزش عالی کشور  
سه شنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱
سه شنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱
دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی در خصوص آیین نامه جدید سنوات و معافیت تحصیلی دانشجویان ذکور مشمول کلیه مقاطع ...
سه شنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱
دوشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱
شنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱