ویژه دانشجویان جدیدالورود

عنوان رشته و کد محل رشته تحصیل مورد پذیرش در موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری به شرح جدول ذیل می‌باشد. جهت کسب ...
چهار شنبه ۱۹ تير ۱۳۹۸
سه شنبه ۷ تير ۱۴۰۱
معاون آموزشی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در خصوص تایید اعتبار مدارک فارغ التحصیلان موسسات آموزش عالی ...
دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۵
سه شنبه ۷ تير ۱۴۰۱
يك شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۲
سه شنبه ۷ تير ۱۴۰۱
سه شنبه ۷ تير ۱۴۰۱
راهنمای تحصیلی دانشجویان - آشنایی با مقررات آموزشی و انضباطی
شنبه ۱۲ شهريور ۱۴۰۱
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
يك شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰
يك شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰