سلسله کارگاه های خودشناسی و کشف دنیای درون

۱۲۲۱ بازدید

مرکز مشاوره دانشجویی برگزار می کند ، دانشجویان علاقمند به شرکت در کارگاه خودشناسی و کشف دنیای درون  تمایل خود را از طریق پیامک به شماره 09353400378  ارسال نمایند.  زمان برگزاری کارگاه: 13- 20-27 اردیبهشت 94 مکان: سالن برگزاری همایش ها

مرکز مشاوره دانشجویی برگزار می کند ، دانشجویان علاقمند به شرکت در کارگاه خودشناسی و کشف دنیای درون  تمایل خود را از طریق پیامک به شماره 09353400378  ارسال نمایند.  زمان برگزاری کارگاه: 13- 20-27 اردیبهشت 94 مکان: سالن برگزاری همایش ها

(۰) دیدگاه