تفسیر قرآن کریم استاد مفسر محمد علی انصاری

۱۸۷۰ بازدید

رمضانی دیگر پیش روست ، ماهی که فرصت خوشه چینی از بوستان مصفای الهی فراهم است. چه نیکوست که هر چه بیشتر جرعه نوش شهد ناب کلام وحی و جان را در زلال معارف الهی شست و شو دهیم. تفسیر قرآن کریم ، استاد مفسر: محمد علی انصاری. مکان : بلوار ملک آباد ، خیابان فرهاد ، نبش فرهاد 22 ، موسسه بیان هدایت نور . زمان : از پنج شنبه 94/03/28 تا پایان ماه مبارک رمضان. شروع مراسم: 21:40 (قرائت دعای افتتاح ،  قرائت قرآن کریم ، تفسیر سوره مبارکه زمر)

رمضانی دیگر پیش روست ، ماهی که فرصت خوشه چینی از بوستان مصفای الهی فراهم است. چه نیکوست که هر چه بیشتر جرعه نوش شهد ناب کلام وحی و جان را در زلال معارف الهی شست و شو دهیم. تفسیر قرآن کریم ، استاد مفسر: محمد علی انصاری. مکان : بلوار ملک آباد ، خیابان فرهاد ، نبش فرهاد 22 ، موسسه بیان هدایت نور . زمان : از پنج شنبه 94/03/28 تا پایان ماه مبارک رمضان. شروع مراسم: 21:40 (قرائت دعای افتتاح ،  قرائت قرآن کریم ، تفسیر سوره مبارکه زمر)

(۰) دیدگاه