برگزاری جلسه شورای استانی مراکز مشاوره دانشجویی در موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

۵۴۴ بازدید

جلسه شورای استانی مراکز مشاوره استانی با حضور آقای دکتر کارشکی رئیس مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی و سایر مسئولین برگزار می شود. در کنار این جلسه کارگاه آموزشی دو روزه با موضوعات " مصاحبه تشخیصی" و " ملاک های تشخیصی در DSM V " برگزار خواهد شد.این کارگاه ها با هدف افزایش اطلاعات تخصصی کارشناسان مراکز مشاوره در حال برگزاری است.

جلسه شورای استانی مراکز مشاوره استانی با حضور آقای دکتر کارشکی رئیس مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی و سایر مسئولین برگزار می شود. در کنار این جلسه کارگاه آموزشی دو روزه با موضوعات " مصاحبه تشخیصی" و " ملاک های تشخیصی در DSM V " برگزار خواهد شد.این کارگاه ها با هدف افزایش اطلاعات تخصصی کارشناسان مراکز مشاوره در حال برگزاری است.

(۰) دیدگاه