انتشار بدافزار cool browser بر روی دستگاههای اندرویدی کاربران فارسی

۴۵۶ بازدید

واحد IT موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری موفق به شناسایی بدافزار جدیدی در دستگاههای اندرویدی شد ، این بدافزار با استفاده از نا امنی دستگاه و اشتباهات رایج کاربری پس از فعال شدن باعث دانلود کدهای مخرب و نمایش صفحات تبلیغاتی مختلف میشود. اطلاعات بیشتر در پرتال فناوری اطلاعات موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

واحد IT موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری موفق به شناسایی بدافزار جدیدی در دستگاههای اندرویدی شد ، این بدافزار با استفاده از نا امنی دستگاه و اشتباهات رایج کاربری پس از فعال شدن باعث دانلود کدهای مخرب و نمایش صفحات تبلیغاتی مختلف میشود. اطلاعات بیشتر در پرتال فناوری اطلاعات موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

(۰) دیدگاه