اطلاعیه مهم آغاز ثبت نام دانشجویان

دوشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۴
۵۲۴ بازدید

آغاز ثبت نام دانشجویان  در رشته های مختلف تا 10 مرداد از طریق سایت سازمان سنجش . رشته های با آزمون شامل : مهندسی برق ، مهندسی شهرسازی ، مهندسی عمران ، مهندسی معماری ، مهندسی مکانیک ، مهندسی نفت. رشته های بدون آزمون و صرفا با ارئه سوابق تحصیلی : معماری داخلی ، مهندسی کامپیوتر ، کاردان فنی عمران. قابل ذکر است که دانشنامه فارغ التحصیلان مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بوده و مدارک آنان به امضای رئیس دانشگاه منتخب استان (دانشگاه فردوسی) میرسد.

آغاز ثبت نام دانشجویان  در رشته های مختلف تا 10 مرداد از طریق سایت سازمان سنجش . رشته های با آزمون شامل : مهندسی برق ، مهندسی شهرسازی ، مهندسی عمران ، مهندسی معماری ، مهندسی مکانیک ، مهندسی نفت. رشته های بدون آزمون و صرفا با ارئه سوابق تحصیلی : معماری داخلی ، مهندسی کامپیوتر ، کاردان فنی عمران. قابل ذکر است که دانشنامه فارغ التحصیلان مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بوده و مدارک آنان به امضای رئیس دانشگاه منتخب استان (دانشگاه فردوسی) میرسد.

(۰) دیدگاه