آغاز ثبت نام کارگاه مهارتهای پیش از ازدواج

۴۲۶ بازدید

کارگاه مهارتهای پیش از ازدواج با حضور استاد محترم خانم حافظ برگزار خواهد شد. این کارگاه در ده جلسه هر هفته سه شنبه ها  ساعت 14 تشکیل می شود. مهلت ثبت نا 3 آبان ماه ، برای ثبت نام به واحد فرهنگی یا مرکز مشاوره و سلامت مراجعه نمایید.
 

کارگاه مهارتهای پیش از ازدواج با حضور استاد محترم خانم حافظ برگزار خواهد شد. این کارگاه در ده جلسه هر هفته سه شنبه ها  ساعت 14 تشکیل می شود. مهلت ثبت نا 3 آبان ماه ، برای ثبت نام به واحد فرهنگی یا مرکز مشاوره و سلامت مراجعه نمایید.

(۰) دیدگاه