عضویت در کانونهای فرهنگی

۴۹۶ بازدید

دانشجویان عزیز و گرامی از آنجا که اهداف واحد فرهنگی در برنامه ریزی شناسایی دانشجویان فعال ، کارآمد، شکوفایی استعدادها و توانمند سازی فکری، روحی، روانی، عاطفی، علمی عقیدتی دانشجویان فرهیخته می باشد در این راستا کانونها و کمیته های فرهنگی دانشجویی درقالب کانونهای مهدویت ، قرآن،عترت و نماز، شعر و ادبیات و هنر، مطالعات و تحقیقات ، کمیته های تبلیغات ، اردوها  و تفریحات سالم، مراسم مناسبتی و... را از مدتها پیش راه اندازی کرده.

دانشجویان عزیز و گرامی از آنجا که اهداف واحد فرهنگی در برنامه ریزی شناسایی دانشجویان فعال ، کارآمد، شکوفایی استعدادها و توانمند سازی فکری، روحی، روانی، عاطفی، علمی عقیدتی دانشجویان فرهیخته می باشد در این راستا کانونها و کمیته های فرهنگی دانشجویی درقالب کانونهای مهدویت ، قرآن،عترت و نماز، شعر و ادبیات و هنر، مطالعات و تحقیقات ، کمیته های تبلیغات ، اردوها  و تفریحات سالم، مراسم مناسبتی و... را از مدتها پیش راه اندازی کرده که با همت و کمک شما عزیزان فعال بوده است و اینک  در ایام محرم و صفر برآنیم که این کانونها و کمیته ها فعالتر از گذشته ادامه کار دهند از این رو از شما دانشجویان عزیز خواستاریم با مراجعه به امور فرهنگی و اعلام همکاری خود ما رایاری فرمایید.

عرصه فرهنگ عرصه جهاد است (مقام معظم رهبری)
 

(۰) دیدگاه