رونمایی از سردیس علامه اقبال لاهوری

۱۰۹۱ بازدید

سردیس علامه اقبال که توسط هنرمند مجسمه ساز محمد حسین ماموریان وبه سفارش موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری  ودر ابعاد یک متر ساخته شده در مراسم بزرگداشت علامه اقبال به صورت رسمی رونمایی شد. دراین مراسم رونمایی آقای دکتر احسان ارکانی معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استانداری خراسان رضوی ،رئیس موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری ،آقای یاورعباس سرکنسول کنسولگری پاکستان،آقای دکترمحمودصادقی معاون نمایندگی وزارت امورخارجه در شمال وشرق کشور،مدیرکل پست خراسان رضوی ،  کمیساریای امورپناهندگان سازمان ملل متحد ، دیپلمات های کشورهای خارجی واساتید برجسته زبان وادب فارسی حضورداشتند.
 

سردیس علامه اقبال که توسط  هنرمند مجسمه ساز محمد حسین ماموریان وبه سفارش موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری  ودر ابعاد یک متر ساخته شده در مراسم بزرگداشت علامه اقبال به صورت رسمی رونمایی شد. دراین مراسم رونمایی آقای دکتر احسان ارکانی معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استانداری خراسان رضوی ،رئیس موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری ،آقای یاورعباس سرکنسول کنسولگری پاکستان،آقای دکترمحمودصادقی معاون نمایندگی وزارت امورخارجه در شمال وشرق کشور،مدیرکل پست خراسان رضوی ،  کمیساریای امورپناهندگان سازمان ملل متحد ، دیپلمات های کشورهای خارجی واساتید برجسته زبان وادب فارسی حضورداشتند.
 

پس ازمراسم رونمایی از سردیس علامه اقبال عکس های یادبود زیادی گرفته شد.

(۰) دیدگاه