کارگاه مهارت های مطالعه

دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴
۵۶۳ بازدید

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی کارگاه مهارت های مطالعه، با حضور استاد کاظم زاده؛ مشاور و مدرس دانشگاه فردوسی، امروز دوشنبه 25 آبان ساعت 14-12  در سالن همایش موسسه برگزار می گردد.

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی کارگاه مهارت های مطالعه، با حضور استاد کاظم زاده؛ مشاور و مدرس دانشگاه فردوسی، امروز دوشنبه 25 آبان ساعت 14-12  در سالن همایش موسسه برگزار می گردد.

(۰) دیدگاه