کارگاه مقاله نویسی ISI

دوشنبه ۱۴ دي ۱۳۹۴
۷۴۹ بازدید

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی کارگاه مقاله نویسی  ISI برگزار می شود.با حضور جناب آقای امید ماهیان دانشجوی دکتری مکانیک، نگارنده 59 مقاله ISI و داور بیش از 40 مجله بین المللی زمان : چهارشنبه 27 آبان  ساعت 14 – 12    مکان: سالن همایش موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری جهت ثبت نام به کتابخانه مراجعه نمائید.

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی کارگاه مقاله نویسی  ISI برگزار می شود.با حضور جناب آقای امید ماهیان دانشجوی دکتری مکانیک، نگارنده 59 مقاله ISI و داور بیش از 40 مجله بین المللی زمان : چهارشنبه 27 آبان  ساعت 14 – 12    مکان: سالن همایش موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری جهت ثبت نام به کتابخانه مراجعه نمائید.

(۰) دیدگاه