دومین کنفرانس سالانه انجمن مطالعات گردشگری اروآسیا در پرتغال

۵۰۳ بازدید

دومین کنفرانس سالانه انجمن مطالعات گردشگری اروآسیا در پرتغال از 26 الی 30 ژوئن 2016 برگزار میشود . آقای دکتر علی افشار از اعضای هیات علمی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در کمیته علمی این کنفرانس بین المللی حضور دارند. اطلاعات بیشتر در سایت کنفرانس.

دومین کنفرانس سالانه انجمن مطالعات گردشگری اروآسیا در پرتغال از 26 الی 30 ژوئن 2016 برگزار میشود . آقای دکتر علی افشار از اعضای هیات علمی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در کمیته علمی این کنفرانس بین المللی حضور دارند. اطلاعات بیشتر در سایت کنفرانس.

(۰) دیدگاه