کارگاه سه جلسه ای " مهارت های ارتباط موثر" برگزار شد.

دوشنبه ۱۴ دي ۱۳۹۴
۱۵۰۳ بازدید

کارگاه "مهارت ارتباط موثر" با هدف تقویت مهارت برقراری ارتباط دانشجویان با حضور آقای سیفی کارشناس ارشد روانشناسی در موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برگزار شد. در این کارگاه ها که در روزهای 14، 21 و 28 آبان ماه دایر شد مطالبی از جمله اصول برقراری ارتباط موثر، دلایل ضعف در مهارت های ارتباطی و اهمیت عوامل کلامی و غیرکلامی در برقراری ارتباط در قالب تمرین های گروهی بیان شد.

کارگاه "مهارت ارتباط موثر" با هدف تقویت مهارت برقراری ارتباط دانشجویان با حضور آقای سیفی کارشناس ارشد روانشناسی در موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برگزار شد. در این کارگاه ها که در روزهای 14، 21 و 28 آبان ماه دایر شد مطالبی از جمله اصول برقراری ارتباط موثر، دلایل ضعف در مهارت های ارتباطی و اهمیت عوامل کلامی و غیرکلامی در برقراری ارتباط در قالب تمرین های گروهی بیان شد.

 

مرکز مشاوره و سلامت دانشجوییواحد فرهنگی

موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

(۰) دیدگاه