در تلگرام هم با ما باشید با زندگی سبز

۷۵۲ بازدید

کانال زندگی سبز،کانال ویژه مرکز مشاوره و سلامت دانشجویی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری است. شما هم می توانید برای ساختن زندگی سبز همراه ما باشیدمنتظر شما هستیم [Telegram.me/thegreenlife]

کانال زندگی سبز،کانال ویژه مرکز مشاوره و سلامت دانشجویی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری است. شما هم می توانید برای ساختن زندگی سبز همراه ما باشیدمنتظر شما هستیم [Telegram.me/thegreenlife]

(۰) دیدگاه