برنامه حضور متخصصان مرکز مشاوره و سلامت دانشجویی

دوشنبه ۱۴ دي ۱۳۹۴
۴۶۴ بازدید

با توجه به چالش های موجود در دوره تحصیلی دانشجویان، مرکز مشاوره و سلامت دانشجویی در این مسیر با حضور متخصصان حوزه روانشناسی به داانشجویان عزیز موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری خدمات ارائه می کند.

با توجه به چالش های موجود در دوره تحصیلی دانشجویان، مرکز مشاوره و سلامت دانشجویی در این مسیر با حضور متخصصان حوزه روانشناسی به داانشجویان عزیز موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری خدمات ارائه می کند.

 

http://www.eqbal.ac.ir/files/hozor.jpg

(۰) دیدگاه