غرفه موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در نمایگاه هفته پژوهش و فناوری

۴۵۷ بازدید

نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری از 13 الی 16 آذر ماه 94 در محل نمایشگاه بین المللی برگزار می شود که دانشگاهها ، سازمان ها ، نهادهای دولتی و غیر دولتی ، شرکت های دانش بنیان و ... دستاوردهای پژوهشی و فناوری خود را به نمایش می گذارند. از کلیه عزیزان دعوت می شود از غرفه موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری بازدید نمایند.

نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری از 13 الی 16 آذر ماه 94 در محل نمایشگاه بین المللی برگزار می شود که دانشگاهها ، سازمان ها ، نهادهای دولتی و غیر دولتی ، شرکت های دانش بنیان و ... دستاوردهای پژوهشی و فناوری خود را به نمایش می گذارند. از کلیه عزیزان دعوت می شود از غرفه موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری بازدید نمایند.

(۰) دیدگاه