هدیه کتابخانه به شما دانشجویان گرامی در روز دانشجو

۴۸۲ بازدید

بیش از 500 عنوان کتاب تخصصی در زمینه رشته های موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری از جمله مهندسی نفت در طول یک ماه گذشته خریداری و به مجموعه کتابخانه اضافه شده است. با یک عضویت ساده می توانید از تمامی امکانات و خدمات کتابخانه استفاده نمایید. لیست تازه های خریداری شده به زودی از طریق پرتال کتابخانه اعلام می شود.

بیش از 500 عنوان کتاب تخصصی در زمینه رشته های موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری از جمله مهندسی نفت در طول یک ماه گذشته خریداری و به مجموعه کتابخانه اضافه شده است. با یک عضویت ساده می توانید از تمامی امکانات و خدمات کتابخانه استفاده نمایید. لیست تازه های خریداری شده به زودی از طریق پرتال کتابخانه اعلام می شود.

(۰) دیدگاه