سی و یکمین جشنواره ملی قرآن وعترت دانشجویان سراسر کشور

۴۸۶ بازدید

دانشجویان موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برای ثبت نام جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان به واحد فرهنگی و برای کسب اطلاعات بیشتر به پرتال فرهنگی مراجعه نمایند.

دانشجویان موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برای ثبت نام جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان به واحد فرهنگی و برای کسب اطلاعات بیشتر به پرتال فرهنگی مراجعه نمایند.

(۰) دیدگاه