کارگاه ویژه اساتید

۵۰۲ بازدید

کارگاه ویژه اساتید با موضوع تبیین نقش خدا در زندگی انسان و تعامل با خدا باحضور استاد شجاعی تاریخ برگزاری 27/10/94ساعت 12:30سالن همایش موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

کارگاه ویژه اساتید با موضوع تبیین نقش خدا در زندگی انسان و تعامل با خدا باحضور استاد شجاعی تاریخ برگزاری 27/10/94ساعت 12:30سالن همایش موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

(۰) دیدگاه