فراخوان بیست و چهارمین جشنواره دانشجوی نمونه سال 1394

۴۲۸ بازدید

دانشجویان گرامی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری که متقاضی شرکت در معرفی و انتخاب دانشجوی نمونه سال 94، از تاریخ 15 دی ماه لغایت 2 بهمن ماه سال جاری فرصت دارند نسبت به ثبت نام از طریق سامانه nemooneh.saorg.ir اقدام نمایند.

دانشجویان گرامی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری که متقاضی شرکت در معرفی و انتخاب دانشجوی نمونه سال 94، از تاریخ 15 دی ماه لغایت 2 بهمن ماه سال جاری فرصت دارند نسبت به ثبت نام از طریق سامانه nemooneh.saorg.ir اقدام نمایند.

(۰) دیدگاه