پایان امتحانات نیم سال اول 95-94

۵۱۲ بازدید

امتحانات  نیم سال اول 95-94 موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری با لطف خداوند متعال برگزار شد. با آرزوی موفقیت برای دانشجویان گرامی ، نیم سال تحصیلی دوم را با پیشرفت های های بیش از پیش برای شما آرزومندیم.

امتحانات  نیم سال اول 95-94 موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری با لطف خداوند متعال برگزار شد. با آرزوی موفقیت برای دانشجویان گرامی ، نیم سال تحصیلی دوم را با پیشرفت های های بیش از پیش برای شما آرزومندیم.

(۰) دیدگاه