تقویم آموزشی نیم سال دوم 95 - 94 بهمن ماه

۵۶۱ بازدید

با آرزوی موفقیت بیش از پیش برای دانشجویان گرامی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری تقویم آموزشی نیم سال دوم 95 - 94 بهمن ماه آماده دریافت میباشد. این تقویم شامل بارزه های زمانی انتخاب واحد اینترنتی ، شروع کلاسها ، امتحانات و ... میباشد.

با آرزوی موفقیت بیش از پیش برای دانشجویان گرامی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری تقویم آموزشی نیم سال دوم 95 - 94 بهمن ماه آماده دریافت میباشد. این تقویم شامل بازه های زمانی انتخاب واحد اینترنتی ، شروع کلاسها ، امتحانات و ... میباشد.

(۰) دیدگاه