مهلت ارائه مدارک جهت وام شهریه دانشجویی

۵۲۲ بازدید

قابل توجه دانشجویان محترم موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری، مهلت تحویل مدارک تقاضای وام تحصیلی جهت ترم مهر95 به واحد دانشجویی، پایان بهمن ماه سال جاری میباشد

قابل توجه دانشجویان محترم موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری، مهلت تحویل مدارک تقاضای وام تحصیلی جهت ترم مهر95 به واحد دانشجویی، پایان بهمن ماه سال جاری میباشد

مدارک مورد نیاز تقاضای وام تحصیلی شامل:
1.کپی صفحه اول  شناسنامه
2.کپی کارت ملی
3.کپی کارت دانشجویی
4.کپی حکم کار گزینی ضامن
5.اصل سند تعهد و2نسخه کپی از آن دراندازه برگهA4
6.پر کردن فرم تقاضای وام و تعهد نامه (فرم شماره 10صندوق رفاه)
7.تنظیم فرم تعهد دریکی ازدفاتراسنادرسمی
8.تحویل مدارک فوق به واحد دانشجویی

دانشجو واجد شرایط دریافت وام:

-دراین مؤسسه کمتر از دو نوبت  وام گرفته باشد
-بیشتراز12واحد درسی در ترمی که درخواست وام دارد انتخاب کرده باشد.
-ضامن حتما باید کارمند یا بازنشسته ارگانهای دولتی باشد

(۰) دیدگاه