دهه فجر مبارک

۴۹۳ بازدید

فرا رسیدن دهه مبارک فجر برای تمامی دانشجویان و اساتید گرامی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مبارک باد. فجر است و سپیده حلقه بر در زده است روز آمده ، تاج لاله برسر زده است با آمدن امام بر کشور ماخورشید حقیقت ز افق سر زده است.

فرا رسیدن دهه مبارک فجر برای تمامی دانشجویان و اساتید گرامی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مبارک باد. فجر است و سپیده حلقه بر در زده است روز آمده ، تاج لاله برسر زده است با آمدن امام بر کشور ماخورشید حقیقت ز افق سر زده است.

(۰) دیدگاه