کسب مقام قهرمانی توسط دانشجوی موسسه اقبال لاهوری در رشته تکواندو

۴۶۸ بازدید

آقای خمسه دانشجوی رشته ساخت و تولید موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری موفق به کسب مقام اول وزن 5(-87) مسابقات تکواندو شبکه جامع دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی خراسان رضوی شد. این مسابقات در سطح بسیار بالایی با حضور رئیس هیات تکواندو و داوران برتر استان برگزار گردید.

آقای خمسه دانشجوی رشته ساخت و تولید موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری موفق به کسب مقام اول وزن 5(-87) مسابقات تکواندو شبکه جامع دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی خراسان رضوی شد. این مسابقات در سطح بسیار بالایی با حضور رئیس هیات تکواندو و داوران برتر استان برگزار گردید.

(۰) دیدگاه