کسب مقام سوم توسط آقای امیر رضا نوری در مسابقات شنا

يك شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴
۵۲۸ بازدید

 آقای امیر رضا نوری دانشجوی رشته کارشناسی عمران  موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری توانست در ماده قورباغه  مقام سوم این دوره از مسابقات را کسب نماید. این مسابقات در سطح بسیار بالایی  برگزار شد که ایشان موفق به  افتخار آفرینی برای موسسه اقبال لاهوری شدند.

 آقای امیر رضا نوری دانشجوی رشته کارشناسی عمران  موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری توانست در ماده قورباغه  مقام سوم این دوره از مسابقات را کسب نماید. این مسابقات در سطح بسیار بالایی  برگزار شد که ایشان موفق به  افتخار آفرینی برای موسسه اقبال لاهوری شدند.

 

(۰) دیدگاه