اطلاعیه دانشجویان اتمام سنوات تحصیلی

پنج شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۴
۴۹۶ بازدید

قابل توجه دانشجویان ورودی مهر  92 و ماقبل موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری : باتوجه به این که سنوات دانشجویان ورودی مهر 92 و ماقبل مقطع کاردانی ناپیوسته ، کاردانی پیوسته وکارشناسی ناپیوسته در نیم سال دوم 95 - 94 به اتمام رسیده است لازم است این دانشجویان جهت ادامه تحصیل درخواست سنوات خود را به اداره آموزش تحویل  نمایند در غیر اینصورت عواقب ناشی از عدم مراجعه بر عهده دانشجو میباشد .چنانچه دانشجو حکم موافقت با سنوات نیم سال اول را نداشته باشد ، انتخاب واحد ویحذف خواهد گردید.

قابل توجه دانشجویان ورودی مهر  92 و ماقبل موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری : باتوجه به این که سنوات دانشجویان ورودی مهر 92 و ماقبل مقطع کاردانی ناپیوسته ، کاردانی پیوسته وکارشناسی ناپیوسته در نیم سال دوم 95 - 94 به اتمام رسیده است لازم است این دانشجویان جهت ادامه تحصیل درخواست سنوات خود را به اداره آموزش تحویل  نمایند در غیر اینصورت عواقب ناشی از عدم مراجعه بر عهده دانشجو میباشد .چنانچه دانشجو حکم موافقت با سنوات نیم سال اول را نداشته باشد ، انتخاب واحد ویحذف خواهد گردید.

(۰) دیدگاه