برگزاری کارگاه شاهنامه خوانی و مثنوی

۱۴۳۵ بازدید

نامه باستان (رستم و سهراب) باحضور استاد محترم دکتر خیرآبادی زمان: سه شنبه های هرهفته ساعت  12 مکان:  کلاس 104  باهمکاری واحد فرهنگی و بنیاد فردوسی.
 

نامه باستان (رستم و سهراب) باحضور استاد محترم دکتر خیرآبادی زمان: سه شنبه های هرهفته ساعت  12 مکان:  کلاس 104  باهمکاری واحد فرهنگی و بنیاد فردوسی.
 

(۰) دیدگاه