نشست تخصصی تشریح سند مدیریت بحران سندای 2015 با حضور نماینده ویژه سازمان ملل

جمعه ۱۴ اسفند ۱۳۹۴
۵۵۶ بازدید

نشست تخصصی تشریح سند مدیریت بحران سندای 2015 در تاریخ 29 /1394/11 با حضور نماینده ویژه سازمان ملل در امور مدیریت بحران  آقای آرمن روستمیان ( Armen Rostomyan  )  برگزار شد . در برگزاری این نشست تخصصی معاونت امور پژوهشی میزبان هئیت علمی دانشگاه ها ، موسسات آموزش عالی و  مدیران ادارات استان خراسان رضوی بود . قابل ذکر است در پایان نشست به حاضرین گواهی حضور ارائه گردید .

نشست تخصصی تشریح سند مدیریت بحران سندای 2015 در تاریخ 29 /1394/11 با حضور نماینده ویژه سازمان ملل در امور مدیریت بحران  آقای آرمن روستمیان ( Armen Rostomyan  )  برگزار شد . در برگزاری این نشست تخصصی معاونت امور پژوهشی میزبان هئیت علمی دانشگاه ها ، موسسات آموزش عالی و  مدیران ادارات استان خراسان رضوی بود . قابل ذکر است در پایان نشست به حاضرین گواهی حضور ارائه گردید .

 

 

 

(۰) دیدگاه