نشست تخصصی تشریح سند مدیریت بحران سندای 2015 با حضور نماینده ویژه سازمان ملل

۵۲۵ بازدید

نشست تخصصی تشریح سند مدیریت بحران سندای 2015 در تاریخ 29 /1394/11 با حضور نماینده ویژه سازمان ملل در امور مدیریت بحران  آقای آرمن روستمیان ( Armen Rostomyan  )  برگزار شد . در برگزاری این نشست تخصصی معاونت امور پژوهشی میزبان هئیت علمی دانشگاه ها ، موسسات آموزش عالی و  مدیران ادارات استان خراسان رضوی بود . قابل ذکر است در پایان نشست به حاضرین گواهی حضور ارائه گردید .

نشست تخصصی تشریح سند مدیریت بحران سندای 2015 در تاریخ 29 /1394/11 با حضور نماینده ویژه سازمان ملل در امور مدیریت بحران  آقای آرمن روستمیان ( Armen Rostomyan  )  برگزار شد . در برگزاری این نشست تخصصی معاونت امور پژوهشی میزبان هئیت علمی دانشگاه ها ، موسسات آموزش عالی و  مدیران ادارات استان خراسان رضوی بود . قابل ذکر است در پایان نشست به حاضرین گواهی حضور ارائه گردید .

 

 

 

(۰) دیدگاه