نتایج رویداد eqbal startup weekend - سال 1394

پنج شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۴
۱۰۸۰ بازدید

رویداد استارت آپ ویکند با اعلام نفرات برتر به پایان رسید. در ادامه لیست کامل تیم های شرکت کننده و نفرات برتر در دسترس میباشد.

رویداد استارت آپ ویکند با اعلام نفرات برتر به پایان رسید. در ادامه لیست کامل تیم های شرکت کننده و نفرات برتر در دسترس میباشد.

(۰) دیدگاه