مرکز مشاوره و سلامت دانشجویی از دانشجویان علاقمند و نوع دوست دعوت به همکاری می نماید.

۷۲۱ بازدید

با توجه به فراوانی آسیب های اجتماعی در محیط های دانشجویی و همچنین پیامدهای جبران ناپذیر آن، مرکز مشاوره و سلامت دانشجویی از دانشجویان علاقمند و نوع دوست دعوت به همکاری می نماید. پرواضح است که با همکاری شما دانشجویان عزیز محیط دانشگاهی و علمی سالم تری را تجربه خواهیم کرد. منتظر حضور شما عزیزان هستیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر به مرکز مشاوره و سلامت دانشجویی مراجعه نمایید و یا با شماره تماس 38210075 داخلی 226 تماس حاصل نمایید.

با توجه به فراوانی آسیب های اجتماعی در محیط های دانشجویی و همچنین پیامدهای جبران ناپذیر آن، مرکز مشاوره و سلامت دانشجویی از دانشجویان علاقمند و نوع دوست دعوت به همکاری می نماید. پرواضح است که با همکاری شما دانشجویان عزیز محیط دانشگاهی و علمی سالم تری را تجربه خواهیم کرد. منتظر حضور شما عزیزان هستیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر به مرکز مشاوره و سلامت دانشجویی مراجعه نمایید و یا با شماره تماس 38210075 داخلی 226 تماس حاصل نمایید.

(۰) دیدگاه