جشن مبعث حضرت رسول اکرم(ص)

۹۸۰۶ بازدید

با کمال سپاس و امتنان از جنابعالی دعوت می شود در مراسم جشن مبعث اختر برج کمال و گوهر درج جمال، حضرت محمد(ص) شرکت فرمایید بی شک حضور عارفانه ی عاشقان حضرتش موجب نزول برکات معنوی خواهد بود. باحضور استاد مهدی عدالتیان زمان:چهارشنبه 15/2/95  ساعت 11  مکان: سالن همایش
 

با کمال سپاس و امتنان از جنابعالی دعوت می شود در مراسم جشن مبعث اختر برج کمال و گوهر درج جمال، حضرت محمد(ص) شرکت فرمایید بی شک حضور عارفانه ی عاشقان حضرتش موجب نزول برکات معنوی خواهد بود. باحضور استاد مهدی عدالتیان زمان:چهارشنبه 15/2/95  ساعت 11  مکان: سالن همایش
 

(۰) دیدگاه