برگزاری همایش علامه اقبال لاهوری پایه گذار نو اندیشی دینی

سه شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵
۲۵۷۴ بازدید
برگزاری همایش علامه اقبال لاهوری پایه گذار نو اندیشی دینی

همایش علامه اقبال لاهوری پایه گذار نو اندیشی دینی با حضور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ٬ سرکنسول پاکستان در مشهد و پژوهشگران در موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برگزار شد. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این همایش با اشاره به اهمیت تاریخ و مفاخر کشور گفت: در حال حاضر دنیا به دنبال مفاخر ملی کشورهاست و بسیاری از آثار تاریخی و مفاخر ایران در کشورهای دیگر است.

همایش علامه اقبال لاهوری پایه گذار نو اندیشی دینی با حضور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ٬ سرکنسول پاکستان در مشهد و پژوهشگران در موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برگزار شد. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این همایش با اشاره به اهمیت تاریخ و مفاخر کشور گفت: در حال حاضر دنیا به دنبال مفاخر ملی کشورهاست و بسیاری از آثار تاریخی و مفاخر ایران در کشورهای دیگر است. ملکوتی تبار افزود بسیاری از اندیشمندان کشورها و مناطق اسلامی ٬ در دانشگاه های اروپا و آمریکا مورد مطالعه قرار می گیرند؛ در حالی که ما بی خبریم و آنان فاصله ی عمیقی بین تفکر و اندیشه ی ناب اندیشمندانمان تزریق کرده اند. وی با اشاره به نقش مهم دانشجویان در حفظ آثار و مفاخر ایران ٬ گفت: دانشجویان پاسبان ٬ نگهبان و محافظان این اندیشه ها و آثارند که اگر دغدغه و غیرت دانشجویان نباشد ٬ این آثار را از ما می گیرند. وی افزود: برای اقبال شناسی باید مقاله ها ٬ اطلاعات و تحقیقات دانشجویی در اختیار سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و هم چنین کتاب های مربوط در اختیار دانشجویان قرار گیرد. محمدحسین ساکت ٬ پژوهشگر و اقبال شناس در باره معرفی اقبال لاهوری و اهمیت شعر او  گفت: اقبال لاهوری زمانی به زبان فارسی رو کرد که استعمار انگلیس سرسختانه کمر به نابودی زبان فارسی بسته بود. در واقع او در حفظ زبان فارسی با شعر ٬ از خود گذشتگی کرد . وی افزود: اگر اقبال لاهوری زبان انگلیسی را بر می گزید ٬ بعید می دانم  از وی نامی برده می شد؛ چرا که او این از خود گذشتگی را در زبان فارسی انجام داد. ساکت تصریح کرد: اقبال لاهوری از سرامدان سرایش شعر به دو زبان در جهان است و توانایی او در سرایش شعر به زبان غیر مادری (فارسی) بیشتر از سرایش به زبان مادری (اردو) است سرکنسول پاکستان در مشهد هم گفت: علامه اقبال لاهوری شاعر ملی پاکستان و اولین کسی است که رویای تشکیل کشور مستقل مسلمان پاکستان را دید. یاور عباس افزود: اقبال لاهوری ٬ حلقه ی اتصال کشور ایران و پاکستان است و انتشار و اشاعه ی افکار او می تواند در زندگی روزمره دانشجویان و جامعه کمک کند.
 

(۰) دیدگاه