انعقاد تفاهم نامه همکاری با شرکت دایکس اوکراین

۱۱۴۵ بازدید
انعقاد تفاهم نامه همکاری با شرکت دایکس اوکراین

تفاهم نامه همکاری بین موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و شرکت دایکس اوکراین در زمینه فعالیت های علمی، پژوهشی، فناوری و آموزشی در تاریخ 21/02/95 در محل موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری با حضور نمایندگان دو طرف برای مدت 3 سال منعقد گردید.

تفاهم نامه همکاری بین موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و شرکت دایکس اوکراین در زمینه فعالیت های علمی، پژوهشی، فناوری و آموزشی در تاریخ 21/02/95 در محل موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری با حضور نمایندگان دو طرف برای مدت 3 سال منعقد گردید.

موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری  در راستای اهداف سند چشم انداز، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان، سیاست های کلی جمهوری اسلامی و در جهت بهره مندی مستمر و نهادمند از خرد جمعی همچنین همکاری بین مراکز علمی و پژوهشی  ومراکز صنعتی  در راستای ارتقاء کمی و کیفی هدف ها و برنامه های مشترک بیین موسسه آموزش عالی به نمایندگی دکتر سید حسین نوعی و نماینده تام الاختیار شرکت دایکس اوکراین منعقد گردید.

 

(۰) دیدگاه