سمینار بازیافت آب شیرین و تولید نیرو با استفاده از انرژی های تجدید پذیر

۲۴۴۲ بازدید
سمینار بازیافت آب شیرین و تولید نیرو با استفاده از انرژی های تجدید پذیر

با توجه به اهمیت انرژی های تجدید پذیر در کشور، توسعه و توانمندسازی منابع انسانی، سمیناری با عنوان "  بازیافت آب شیرین و تولید نیرو با استفاده از انرژی های تجدید پذیر  با حضور آقای پروفسور علی اکبر اکبر زاده استاد دانشگاه  RMIT  استرالیا برگزار می گردد.

با توجه به اهمیت انرژی های تجدید پذیر در کشور، توسعه و توانمندسازی منابع انسانی، سمیناری با عنوان "  بازیافت آب شیرین و تولید نیرو با استفاده از انرژی های تجدید پذیر  با حضور آقای پروفسور علی اکبر اکبر زاده استاد دانشگاه  RMIT  استرالیا برگزار می گردد. لذا در راستای ارتقا بخشیدن به این مراسم از کلیه علاقه مندان  و کارشناسان محترم ذیربط دعوت بعمل می آید. لازم به ذکر است به شرکت کنندگان محترم گواهینامه حضور در سمینار تقدیم خواهد گردید. مکان : سالن کنفرانس موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری زمان : سه شنبه مورخ 11/03/95 ساعت 10 الی  12

(۰) دیدگاه