سمینار تخصصی با عنوان تحقیق و توسعه بر روی تولید برق و آب شیرین با استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر

۸۳۱ بازدید
سمینار تخصصی با عنوان تحقیق و توسعه بر روی تولید برق و آب شیرین با استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر

موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری  در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان و با توجه به اهمیت انرژی های تجدید پذیر در کشور در جهت بهره مندی مستمر و نهادمند از خرد جمعی ، توسعه و توانمند سازی منابع انسانی و همچنین همکاری با مراکز علمی و پژوهشی  بین المللی اقدام به برگزاری  سمینار تخصصی با عنوان  " تحقیق و توسعه بر روی تولید برق و آب شیرین با استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر " نمود . سخنران ویژه این سمینار آقای پروفسور علی اکبر اکبر زاده ریاست مرکز انرژی های تجدید پذیر و استاد برجسته دانشگاه  رویال(RMIT)  استرالیا  بودند.

موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری  در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان و با توجه به اهمیت انرژی های تجدید پذیر در کشور در جهت بهره مندی مستمر و نهادمند از خرد جمعی ، توسعه و توانمند سازی منابع انسانی و همچنین همکاری با مراکز علمی و پژوهشی  بین المللی اقدام به برگزاری  سمینار تخصصی با عنوان  " تحقیق و توسعه بر روی تولید برق و آب شیرین با استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر " نمود . سخنران ویژه این سمینار آقای پروفسور علی اکبر اکبر زاده ریاست مرکز انرژی های تجدید پذیر و استاد برجسته دانشگاه  رویال(RMIT)  استرالیا  بودند این سمینار در دو بخش ارائه و پرسش و پاسخ برای علاقه مندان و کارگروه های تخصصی برگزار  شد

 

.

 

 

 

(۰) دیدگاه