اطلاعیه بسته بودن موقت موسسه پس از امتحانات

۷۷۱ بازدید
اطلاعیه بسته بودن موقت موسسه پس از امتحانات

به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری پس از برگزاری امتحانات از تاریخ 95/04/15 لغایت 95/04/24  تعطیل میباشد.

به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری پس از برگزاری امتحانات از تاریخ 95/04/15 لغایت 95/04/24  تعطیل میباشد. لذا حوزه ها در این بازه پاسخگو نخواهند بود.

(۰) دیدگاه