شروع ساعت کار در روزهای 19 و 23 ماه مبارک رمضان از ساعت 9 صبح

۶۹۸۱ بازدید
شروع ساعت کار در روزهای 19 و 23 ماه مبارک رمضان از ساعت 9 صبح

بر اساس مصوبه هیات وزیران ، به مناسبت شب های قدر و سوگواری مولای متقیان حضرت علی (ع) زمان شروع به کار مراکز دولتی در سراسر کشور در روزهای 19 و 23 ماه مبارک رمضان با دو ساعت تاخیر آغاز می شود. طبق این مصوبه، ساعت کار موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در روزهای شنبه پنجم و چهارشنبه نهم تیر ماه با دو ساعت تاخیر و از ساعت 9 صبح می باشد.

بر اساس مصوبه هیات وزیران ، به مناسبت شب های قدر و سوگواری مولای متقیان حضرت علی (ع) زمان شروع به کار مراکز دولتی در سراسر کشور در روزهای 19 و 23 ماه مبارک رمضان با دو ساعت تاخیر آغاز می شود. طبق این مصوبه، ساعت کار موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در روزهای شنبه پنجم و چهارشنبه نهم تیر ماه با دو ساعت تاخیر و از ساعت 9 صبح می باشد.

(۰) دیدگاه