انعقاد تفاهم نامه همکاری با شرکت پالایش شهید هاشمی نژاد (خانگیران)

۴۳۲۳ بازدید
انعقاد تفاهم نامه همکاری با شرکت پالایش شهید هاشمی نژاد (خانگیران)

به منظور برقراری ارتباط منظم و مداوم و سازمان یافته بین موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد(خانگیران) و بهره گیری از تخصص های مختلف علمی، تحقیقاتی و تجهیزاتی، آزمایشگاهی، کارگاهی و کتابخانه ای و امکانات بالقوه و بالفعل دانشگاه و شرکت در جهت رفع مشکلات و معظلات مملکتی و توسعه ملی و ایجاد همکاری های تنگاتنگ، این تفاهم نامه بین موسسه آموزش عالی اقبال و  شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد منعقد گردید.

به منظور برقراری ارتباط منظم و مداوم و سازمان یافته بین موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد(خانگیران) و بهره گیری از تخصص های مختلف علمی، تحقیقاتی و تجهیزاتی، آزمایشگاهی، کارگاهی و کتابخانه ای و امکانات بالقوه و بالفعل دانشگاه و شرکت در جهت رفع مشکلات و معظلات مملکتی و توسعه ملی و ایجاد همکاری های تنگاتنگ، این تفاهم نامه بین موسسه آموزش عالی اقبال و  شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد منعقد گردید.

بخش هایی از این تفاهم نامه به شرح ذیل است :
الف) استفاده مطلوب از توانایی اعضای هیات علمی دانشگاه و امکانات و تجهیزات جهت اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی مورد نیاز شرکت در چارچوب تفاهم نامه با توجه نیازهای کشور.
ب) همکاری در تدوین و اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت تخصصی، دوره های باز آموزی و و کارآموزی جهت ارتقاء سطح تحصیلی کارکنان شرکت از طریق آموزش های ضمن خدمت و پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی.
پ) همکاری در داوری، نظارت و انجام پروژه های تحقیقاتی و برگزاری جلسات و سمینارهای مشترک علمی- آموزشی.
 

(۰) دیدگاه