مشاهده لیست شهریه ها مقاطع مختلف

۲۲۵۳۱ بازدید
مشاهده لیست شهریه ها مقاطع مختلف
جدول شهریه ثابت و متغیر مقطع کارشناسی ارشد فنی و مهندسی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برای سال تحصیلی 1398-1397    
نام موسسه گروه آموزشی شهریه ثابت هر نیمسال شهریه متغیر هر واحد شهریه هر واحد پایان نامه    
نظری آزمایشگاهی و کارگاهی    
آموزش عالی اقبال لاهوری فنی و مهندسی 10,319,136 1,929,229 5,159,568 6,437,346    
               
تبصره1-مبالغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال های قبل هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغیر این دانشجویان 15%  نسبت به سال تحصیلی 97-1396 افزایش خواهد داشت.
تبصره 2-شهریه دروس عملی در صورت وجود در برنامه آموزشی،یک و نیم برابر شهریه دروس نظری محاسبه می گردد.    

 

 

جدول شهریه ثابت و متغیر در مقطع  کارشناسی ناپیوسته  فنی و مهندسی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برای سال تحصیلی 1398-1397
               
نام موسسه گروه آموزشی شهریه ثابت(هر نیمسال تحصیلی) شهریه متغیر برای هر واحد درسی(به ریال) شهریه دروس عملی،آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی
عمومی پایه نظری اصلی و تخصصی(نظری)
آموزش عالی اقبال لاهوری فنی و مهندسی 7,066,364 269,194 403,792 493,523 403,792 1,121,645
               
تبصره-مبالغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال های قبل هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغیر این دانشجویان 15%  نسبت به سال تحصیلی 97-1396 افزایش خواهد داشت.

 

 

جدول شهریه ثابت و متغیر در مقاطع کاردانی و کارشناسی علوم انسانی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برای سال تحصیلی 1398-1397
               
نام موسسه گروه آموزشی شهریه ثابت(هر نیمسال تحصیلی) شهریه متغیر برای هر واحد درسی(به ریال) شهریه دروس عملی،آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی
عمومی پایه نظری اصلی و تخصصی(نظری)
آموزش عالی اقبال لاهوری علوم انسانی 5,608,226 269,194 403,792 426,224 336,492 1,121,645
               
تبصره-مبالغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال های قبل هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغیر این دانشجویان 15%  نسبت به سال تحصیلی 97-1396 افزایش خواهد داشت.

 

 

جدول شهریه ثابت و متغیر در مقطع کاردانی پیوسته  فنی و مهندسی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برای سال تحصیلی 1398-1397
               
نام موسسه گروه آموزشی شهریه ثابت(هر نیمسال تحصیلی) شهریه متغیر برای هر واحد درسی(به ریال) شهریه دروس عملی،آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی
عمومی پایه نظری اصلی و تخصصی(نظری)
آموزش عالی اقبال لاهوری فنی و مهندسی 7,066,364 269,194 403,792 493,523 403,792 1,121,645
               
تبصره-مبالغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال های قبل هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغیر این دانشجویان 15%  نسبت به سال تحصیلی 97-1396 افزایش خواهد داشت.

 

جدول شهریه ثابت و متغیر در مقاطع کاردانی و کارشناسی فنی و مهندسی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برای سال تحصیلی 1398-1397
               
نام موسسه گروه آموزشی شهریه ثابت(هر نیمسال تحصیلی) شهریه متغیر برای هر واحد درسی(به ریال) شهریه دروس عملی،آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی
عمومی پایه نظری اصلی و تخصصی(نظری)
آموزش عالی اقبال لاهوری فنی و مهندسی 7,066,364 269,194 403,792 493,523 403,792 1,121,645
               
تبصره-مبالغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال های قبل هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغیر این دانشجویان 15%  نسبت به سال تحصیلی 97-1396 افزایش خواهد داشت.

 

 

 

(۱) دیدگاه
 • میرویس     شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ ۲۲:۴۰
  معلومات در مورد کارشناسی ارشد در رشته طراحی شهری یا مهندسی ...و شهریه فی سمسترش
  پاسخ
  با سلام
  با کارشناس گروه معماری و شهرسازی با داخلی 248 تماس حاصل فرمایید. شماره موسسه : 05138210075
 • (خوانا نیست، تصویر دیگری نمایش داده شود)
  250