مشاهده لیست شهریه ها مقاطع مختلف

يك شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
۳۵۳۳۴ بازدید
مشاهده لیست شهریه ها مقاطع مختلف

برخی از ویژگی های پرداخت شهریه در موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری جهت دانشجویان جدیدالورود :

1. اعطاء تخفیف 50درصد شهریه ثابت به دانشجویان جدیدالورود که از طریق سوابق تحصیلی در این موسسه ثبت نام نموده اند در نیمسال اول 1400 .
2.اعطاء تخفیف 25 درصد شهریه ثابت در هر نیم سال تحصیلی به دانشجویانی که وابستگان درجه اول  آن‌ها هم زمان در این موسسه مشغول به تحصیل هستند .
3.اعطاء تخفیف20،30،50 درصد شهریه ثابت در هر نیمسال تحصیلی به دانشجویان رتبه های اول ،دوم و سوم درمقاطع کاردانی و کارشناسی 
4.اعطاء تخفیف 50 درصد شهریه ثابت در هر نیمسال به دانشجویان رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد (درصورت اخذ 8 واحد درسی ) 
5.اعطاء وام  قرض الحسنه به کلیه دانشجویان از بانکهای طرف قرارداد موسسه به  میزان کل شهریه هر ترم 
6.برخورداری دانشجویان از مزایای وام شهریه تخصیصی از صندوق رفاه وزارت علوم درهرترم (توضیحات بیشتر)
جدول شهریه ثابت و متغیر در مقطع  کارشناسی ناپیوسته  فنی و مهندسی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برای سال تحصیلی 1400-1399
               
نام موسسه گروه آموزشی شهریه ثابت(هر نیمسال تحصیلی) شهریه متغیر برای هر واحد درسی(به ریال) شهریه دروس عملی،آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی
عمومی پایه نظری اصلی و تخصصی(نظری)
آموزش عالی اقبال لاهوری فنی و مهندسی 9,345,266 356,009 534,023 652,684 534,014 1,483,375
               
تبصره-مبالغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال های قبل هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغیر این دانشجویان 15%  نسبت به سال تحصیلی 99-1398 افزایش خواهد داشت.

 

 

جدول شهریه ثابت و متغیر مقطع کارشناسی ارشد فنی و مهندسی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برای سال تحصیلی 1400-1399    
نام موسسه گروه آموزشی شهریه ثابت هر نیمسال شهریه متغیر هر واحد شهریه هر واحد پایان نامه    
نظری آزمایشگاهی و کارگاهی    
آموزش عالی اقبال لاهوری فنی و مهندسی 13,647,057 2,551,405 6,823,528 8,513,389    
               
تبصره1-مبالغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال های قبل هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغیر این دانشجویان 15%  نسبت به سال تحصیلی 99-1398 افزایش خواهد داشت.
تبصره 2-شهریه دروس عملی در صورت وجود در برنامه آموزشی،یک و نیم برابر شهریه دروس نظری محاسبه می گردد.    

 

 

جدول شهریه ثابت و متغیر در مقاطع کاردانی و کارشناسی علوم انسانی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برای سال تحصیلی 1400-1399
               
نام موسسه گروه آموزشی شهریه ثابت(هر نیمسال تحصیلی) شهریه متغیر برای هر واحد درسی(به ریال) شهریه دروس عملی،آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی
عمومی پایه نظری اصلی و تخصصی(نظری)
آموزش عالی اقبال لاهوری علوم انسانی 7,416,878 356,009 534,014 563,680 445,010 1,483,375
               
تبصره-مبالغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال های قبل هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغیر این دانشجویان 15%  نسبت به سال تحصیلی 99-1398 افزایش خواهد داشت.

 

 

جدول شهریه ثابت و متغیر در مقاطع کاردانی و کارشناسی فنی و مهندسی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برای سال تحصیلی 1400-1399
نام موسسه گروه آموزشی شهریه ثابت(هر نیمسال تحصیلی) شهریه متغیر برای هر واحد درسی(به ریال) شهریه دروس عملی،آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی
عمومی پایه نظری اصلی و تخصصی(نظری)
آموزش عالی اقبال لاهوری فنی و مهندسی 9,345,266 356,009 534,023 652,684 534,014 1,483,375
               
تبصره-مبالغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال های قبل هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغیر این دانشجویان 15%  نسبت به سال تحصیلی 99-1398 افزایش خواهد داشت.

 

 

جدول شهریه ثابت و متغیر در مقطع کاردانی پیوسته  فنی و مهندسی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برای سال تحصیلی 1400-1399
نام موسسه گروه آموزشی شهریه ثابت(هر نیمسال تحصیلی) شهریه متغیر برای هر واحد درسی(به ریال) شهریه دروس عملی،آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی
عمومی پایه نظری اصلی و تخصصی(نظری)
آموزش عالی اقبال لاهوری فنی و مهندسی 9,345,266 356,009 534,023 652,684 534,014 1,483,375
               
تبصره-مبالغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال های قبل هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغیر این دانشجویان 15%  نسبت به سال تحصیلی 99-1398 افزایش خواهد داشت.

 

 

جدول شهریه ثابت و متغیر در مقاطع کاردانی و کارشناسی علوم انسانی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برای سال تحصیلی 1400-1399
نام موسسه گروه آموزشی شهریه ثابت(هر نیمسال تحصیلی) شهریه متغیر برای هر واحد درسی(به ریال) شهریه دروس عملی،آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی
عمومی پایه نظری اصلی و تخصصی(نظری)
آموزش عالی اقبال لاهوری علوم انسانی 7,416,878 356,009 534,014 563,680 445,010 1,483,375
               
تبصره-مبالغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال های قبل هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغیر این دانشجویان 15%  نسبت به سال تحصیلی 99-1398 افزایش خواهد داشت.
               

 

(۱) دیدگاه
 • میرویس     شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ ۲۲:۴۰
  معلومات در مورد کارشناسی ارشد در رشته طراحی شهری یا مهندسی ...و شهریه فی سمسترش
  پاسخ
  با سلام
  با کارشناس گروه معماری و شهرسازی با داخلی 248 تماس حاصل فرمایید. شماره موسسه : 05138210075
 • (خوانا نیست، تصویر دیگری نمایش داده شود)
  250