مشاهده لیست شهریه ها مقاطع مختلف

۲۶۱۵۴ بازدید
مشاهده لیست شهریه ها مقاطع مختلف
جدول شهریه ثابت و متغیر مقطع کارشناسی ارشد فنی و مهندسی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برای سال تحصیلی 1399-1398
نام موسسه گروه آموزشی شهریه ثابت هر نیمسال شهریه متغیر هر واحد شهریه هر واحد پایان نامه
نظری آزمایشگاهی و کارگاهی
آموزش عالی اقبال لاهوری فنی و مهندسی 11,867,006 2,218,613 5,933,503 7,402,947
تبصره1-مبالغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال های قبل هیچ افزایشی نداشته 
تبصره2- میزان شهریه متغیر این دانشجویان 15%  نسبت به سال تحصیلی 98-1397 افزایش خواهد داشت.
تبصره 3-شهریه دروس عملی در صورت وجود در برنامه آموزشی،یک و نیم برابر شهریه دروس نظری محاسبه می گردد.

 

جدول شهریه ثابت و متغیر در مقاطع کاردانی و کارشناسی علوم انسانی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برای سال تحصیلی 1399-1398
نام موسسه گروه آموزشی شهریه ثابت(هر نیمسال تحصیلی) شهریه متغیر برای هر واحد درسی(به ریال) شهریه دروس عملی،آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی
عمومی پایه نظری اصلی و تخصصی(نظری)
آموزش عالی اقبال لاهوری علوم انسانی 6,449,459 309,573 464,360 490,157 386,965 1,289,891
تبصره-مبالغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال های قبل هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغیر این دانشجویان 15%  نسبت به سال تحصیلی 98-1397 افزایش خواهد داشت.

 

جدول شهریه ثابت و متغیر در مقاطع کاردانی و کارشناسی فنی و مهندسی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برای سال تحصیلی 1399-1398
نام موسسه گروه آموزشی شهریه ثابت(هر نیمسال تحصیلی) شهریه متغیر برای هر واحد درسی(به ریال) شهریه دروس عملی،آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی
عمومی پایه نظری اصلی و تخصصی(نظری)
آموزش عالی اقبال لاهوری فنی و مهندسی 8,126,318 309,573 464,360 567,551 464,360 1,289,891
تبصره-مبالغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال های قبل هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغیر این دانشجویان 15%  نسبت به سال تحصیلی 98-1397 افزایش خواهد داشت.

 

جدول شهریه ثابت و متغیر در مقطع  کارشناسی ناپیوسته  فنی و مهندسی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برای سال تحصیلی 1399-1398
نام موسسه گروه آموزشی شهریه ثابت(هر نیمسال تحصیلی) شهریه متغیر برای هر واحد درسی(به ریال) شهریه دروس عملی،آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی
عمومی پایه نظری اصلی و تخصصی(نظری)
آموزش عالی اقبال لاهوری فنی و مهندسی 8,126,318 309,573 464,360 567,551 464,360 1,289,891
تبصره-مبالغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال های قبل هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغیر این دانشجویان 15%  نسبت به سال تحصیلی 98-1397 افزایش خواهد داشت.

 

جدول شهریه ثابت و متغیر در مقطع کاردانی پیوسته  فنی و مهندسی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برای سال تحصیلی 1399-1398
نام موسسه گروه آموزشی شهریه ثابت(هر نیمسال تحصیلی) شهریه متغیر برای هر واحد درسی(به ریال) شهریه دروس عملی،آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی
عمومی پایه نظری اصلی و تخصصی(نظری)
آموزش عالی اقبال لاهوری فنی و مهندسی 8,126,318 309,573 464,368 567,551 464,360 1,289,891
تبصره-مبالغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال های قبل هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغیر این دانشجویان 15%  نسبت به سال تحصیلی 98-1397 افزایش خواهد داشت.
(۱) دیدگاه
 • میرویس     شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ ۲۲:۴۰
  معلومات در مورد کارشناسی ارشد در رشته طراحی شهری یا مهندسی ...و شهریه فی سمسترش
  پاسخ
  با سلام
  با کارشناس گروه معماری و شهرسازی با داخلی 248 تماس حاصل فرمایید. شماره موسسه : 05138210075
 • (خوانا نیست، تصویر دیگری نمایش داده شود)
  250