مشاهده لیست شهریه ها مقاطع مختلف

يك شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
۴۳۶۳۹ بازدید
مشاهده لیست شهریه ها مقاطع مختلف
جدول شهریه ثابت و متغیر در مقطع  کارشناسی ناپیوسته  فنی و مهندسی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برای سال تحصیلی 1400-1399
               
نام موسسه گروه آموزشی شهریه ثابت(هر نیمسال تحصیلی) شهریه متغیر برای هر واحد درسی(به ریال) شهریه دروس عملی،آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی
عمومی پایه نظری اصلی و تخصصی(نظری)
آموزش عالی اقبال لاهوری فنی و مهندسی 9,345,266 356,009 534,023 652,684 534,014 1,483,375
               
تبصره-مبالغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال های قبل هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغیر این دانشجویان 15%  نسبت به سال تحصیلی 99-1398 افزایش خواهد داشت.

 

 

جدول شهریه ثابت و متغیر مقطع کارشناسی ارشد فنی و مهندسی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برای سال تحصیلی 1400-1399    
نام موسسه گروه آموزشی شهریه ثابت هر نیمسال شهریه متغیر هر واحد شهریه هر واحد پایان نامه    
نظری آزمایشگاهی و کارگاهی    
آموزش عالی اقبال لاهوری فنی و مهندسی 13,647,057 2,551,405 6,823,528 8,513,389    
               
تبصره1-مبالغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال های قبل هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغیر این دانشجویان 15%  نسبت به سال تحصیلی 99-1398 افزایش خواهد داشت.
تبصره 2-شهریه دروس عملی در صورت وجود در برنامه آموزشی،یک و نیم برابر شهریه دروس نظری محاسبه می گردد.    

 

 

جدول شهریه ثابت و متغیر در مقاطع کاردانی و کارشناسی علوم انسانی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برای سال تحصیلی 1400-1399
               
نام موسسه گروه آموزشی شهریه ثابت(هر نیمسال تحصیلی) شهریه متغیر برای هر واحد درسی(به ریال) شهریه دروس عملی،آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی
عمومی پایه نظری اصلی و تخصصی(نظری)
آموزش عالی اقبال لاهوری علوم انسانی 7,416,878 356,009 534,014 563,680 445,010 1,483,375
               
تبصره-مبالغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال های قبل هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغیر این دانشجویان 15%  نسبت به سال تحصیلی 99-1398 افزایش خواهد داشت.

 

 

جدول شهریه ثابت و متغیر در مقاطع کاردانی و کارشناسی فنی و مهندسی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برای سال تحصیلی 1400-1399
نام موسسه گروه آموزشی شهریه ثابت(هر نیمسال تحصیلی) شهریه متغیر برای هر واحد درسی(به ریال) شهریه دروس عملی،آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی
عمومی پایه نظری اصلی و تخصصی(نظری)
آموزش عالی اقبال لاهوری فنی و مهندسی 9,345,266 356,009 534,023 652,684 534,014 1,483,375
               
تبصره-مبالغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال های قبل هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغیر این دانشجویان 15%  نسبت به سال تحصیلی 99-1398 افزایش خواهد داشت.

 

 

جدول شهریه ثابت و متغیر در مقطع کاردانی پیوسته  فنی و مهندسی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برای سال تحصیلی 1400-1399
نام موسسه گروه آموزشی شهریه ثابت(هر نیمسال تحصیلی) شهریه متغیر برای هر واحد درسی(به ریال) شهریه دروس عملی،آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی
عمومی پایه نظری اصلی و تخصصی(نظری)
آموزش عالی اقبال لاهوری فنی و مهندسی 9,345,266 356,009 534,023 652,684 534,014 1,483,375
               
تبصره-مبالغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال های قبل هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغیر این دانشجویان 15%  نسبت به سال تحصیلی 99-1398 افزایش خواهد داشت.

 

 

جدول شهریه ثابت و متغیر در مقاطع کاردانی و کارشناسی علوم انسانی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برای سال تحصیلی 1400-1399
نام موسسه گروه آموزشی شهریه ثابت(هر نیمسال تحصیلی) شهریه متغیر برای هر واحد درسی(به ریال) شهریه دروس عملی،آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی
عمومی پایه نظری اصلی و تخصصی(نظری)
آموزش عالی اقبال لاهوری علوم انسانی 7,416,878 356,009 534,014 563,680 445,010 1,483,375
               
تبصره-مبالغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال های قبل هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغیر این دانشجویان 15%  نسبت به سال تحصیلی 99-1398 افزایش خواهد داشت.
               

 

(۱) دیدگاه
 • میرویس     شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ ۲۲:۴۰
  معلومات در مورد کارشناسی ارشد در رشته طراحی شهری یا مهندسی ...و شهریه فی سمسترش
  پاسخ
  با سلام
  با کارشناس گروه معماری و شهرسازی با داخلی 248 تماس حاصل فرمایید. شماره موسسه : 05138210075
 • (خوانا نیست، تصویر دیگری نمایش داده شود)
  250