مشاهده لیست شهریه ها مقاطع مختلف - دانشجویان جدیدالورود

۲۲۰۴۳ بازدید
مشاهده لیست شهریه ها مقاطع مختلف - دانشجویان جدیدالورود

شهریه ثابت و متغیر فنی و مهندسی در مقطع کارشناسی ارشد 1396-1395

گروه آموزشی شهریه ثابت ( هر نیمسال تحصیلی ) شهریه متغیر برای هر واحد درسی (به ریال) شهریه دروس علمی آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته
نظری آزمایشگاهی و کارگاهی
فنی و مهندسی 7,802,750 1,458,775 3,901,375 4,867,559

تبصره 1 : مبلغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال های قبل هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغیر این دانشجویان 15% نسبت به سال تحصیلی 1394-1395 افزایش خواهد داشت.
تبصره 2 : شهریه دروس علمی در صورت وجود در برنامه آموزشی ، یک و نیم برابر شهریه دروس نظری محاسبه می گردد.

 

شهریه ثابت و متغیر در مقطع کاردانی پیوسته و کارشناسی فنی و مهندسی برای سال تحصیلی 1396-1395

گروه آموزشی شهریه ثابت ( هر نیمسال تحصیلی ) شهریه متغیر برای هر واحد درسی (به ریال) شهریه دروس علمی آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی
عمومی پایه نظری اصلی و تخصصی (نظری)
فنی و مهندسی 5,343,187 203,550 305,325 373,175 305,325 848,125

تبصره : مبلغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال های قبل هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغیر این دانشجویان 15% نسبت به سال تحصیلی 1394-1395 افزایش خواهد داشت.

شهریه ثابت و متغیر علوم انسانی در مقطع کاردانی و کارشناسی 1396-1395

گروه آموزشی شهریه ثابت ( هر نیمسال تحصیلی ) شهریه متغیر برای هر واحد درسی (به ریال) شهریه دروس علمی آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی
عمومی پایه نظری اصلی و تخصصی (نظری)
علوم انسانی 4,240,625 203,550 305,325 322,287 254,437 848,125

تبصره : مبلغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال های قبل هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغیر این دانشجویان 15% نسبت به سال تحصیلی 1394-1395 افزایش خواهد داشت.

(۱) دیدگاه
 • میرویس     شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ ۲۲:۴۰
  معلومات در مورد کارشناسی ارشد در رشته طراحی شهری یا مهندسی ...و شهریه فی سمسترش
  پاسخ
  با سلام
  با کارشناس گروه معماری و شهرسازی با داخلی 248 تماس حاصل فرمایید. شماره موسسه : 05138210075
 • (خوانا نیست، تصویر دیگری نمایش داده شود)
  250