رشته های تحصیلی

۲۸۶۱ بازدید

     - گروه عمران

             1- کارشناسی ارشد عمران / سازه

             2- کارشناسی ارشد عمران / راه و ترابری

             3- کارشناسی پیوسته مهندسی عمران / عمران

             4- کارشناسی ناپیوسته مهندسی عمران

             5- کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی

             6- کاردانی پیوسته و ناپیوسته عمران

 

     - گروه مکانیک

             1- کارشناسی ارشد مکانیک /تبدیل انرژی

             2- کارشناسی ارشد مکانیک / طراحی کاربردی

             3- کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک

             4- کارشناسی ناپیوسته ساخت و تولید / ماشین ابزار


    - گروه صنایع

             1- صنایع


    -گروه نفت

             1-  مهندسی نفت / بهره برداری منابع نفت

 

 + دانشکده های معماری و شهرسازی

    - گروه معماری

             1- کارشناسی ارشد مهندسی معماری

             2- کارشناسی پیوسته مهندسی معماری

             3- کارشناسی پیوسته مهندسی معماری داخلی

             4- کارشناسی ناپیوسته مهندسی معماری

             5- کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری / معماری

 


    - گروه شهرسازی

             1- کارشناسی ارشد طراحی شهری

             2- کارشناسی پیوسته مهندسی شهرسازی

             3-  کارشناسی ناپیوسته مهندسی شهرسازی


     - گروه هنر

             1- کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری


+ دانشکده برق و کامپیوتر

    - گروه کامپیوتر

             1- کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات / شبکه های کامپیوتری

             2- کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

             3- کاردانی پیوسته کاردانی کامپیوتر / نرم افزار کامپیوتر


    - گروه برق

             1-  کارشناسی پیوسته مهندس برق / الکترونیک

             2-  کارشناسی ناپیوسته الکترونیک

             3- کاردانی پیوسته الکتروتکنیک / برق صنعتی


    - گروه رباتیک

             1- کارشناسی پیوسته رباتیک


+ دانشکده علوم انسانی

     - گروه زبان انگلیسی

             1- کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی


    - گروه روانشناسی

             1- کارشناسی پیوسته روانشناسی


    - گروه حسابداری

             1- کاردانی حسابداری بازرگانی / حسابداری

 

 

(۰) دیدگاه