شهریه و شرایط پرداخت

۲۳۲۷ بازدید
شهریه و شرایط پرداخت

سوال 1: جهت فعال شدن ترم وامکان انتخاب واحد چه باید کرد :

پاسخ : دانشجو ملزم به پرداخت مبلغ اولیه می باشد که این امکان از سه طریق زیر ممکن می باشد ضمنا جهت واریز شهریه داشتن کد شناسه الزامی است .

 دانشجو می تواند مابقی شهریه را طی دوفقره چک تا قبل از حذف واضافه به واحد مالی تحویل دهد در غیر اینصورت پرتال دانشجو محدود می شود .

 

الف - جهت پرداخت نقدی دانشجو با داشتن کد شناسه ، باید به بانک ملت مراجعه نموده وبه شماره حساب 1639002030 طی فیش نقدی واریز نماید. (واریزی یک روز بعد از پرداخت در پرتال دانشجو نمایش داده میشود )

ب - جهت واریز از طریق کارت دانشجو با داشتن کد شناسه به دستگاه ATM مراجعه کرده وبه شماره کارت 6104337909009191 انتقال می دهد .(واریزی یک روز بعد از پرداخت در پرتال دانشجو نمایش داده میشود )

ج -جهت پرداخت الکترونیکی با داشتن رمز CVVو رمز دوم کارت بانکی می توان از طریق پرتال شهریه را واریز نمود .

             (واریزی همانروز در پرتال دانشجو نمایش داده میشود )

(۰) دیدگاه