اطلاعیه نظام وظیفه

چهار شنبه ۳ شهريور ۱۳۹۵
۲۰۷۲ بازدید
اطلاعیه نظام وظیفه

دانشجویان متولد سالهای ماقبل 76 که معافیت تحصیلی خود را دریافت نکرده اند  هرچه سریعتر به اداره آموزش مراجعه نمایند. دانشجویان متولدسال 76 در ماه تولد خود جهت دریافت معافیت تحصیلی به اداره اموزش مراجعه نمایند. عواقب عدم مراجعه به موقع به عهده خود دانشجو می باشد.

(۰) دیدگاه