سمینار معرفی سیستم های مدیریت دانش و نقش آنها در اثر بخشی و تسهیل فرایندهای مدیرتی

۱۲۸۳ بازدید
سمینار معرفی سیستم های مدیریت دانش و نقش آنها در اثر بخشی و تسهیل فرایندهای مدیرتی

نظر به اهمیت روز افزون مدیریت دانش و سرمایه های فکری در سازمان های پیشروی امروزی، سمیناری با عنوان " معرفی سیستم های مدیریت دانش و نقش آنها در اثر بخشی و تسهیل فرآیندهای مدیریتی " برگزار می گردد. لذا بدینوسیله از کلیه علاقه مندان و کارشناسان ذیربط جهت شرکت در این سمینار دعوت به عمل می آید.

مکان موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری – طبقه چهارم – سالن جلسات

زمان : چهارشنبه مورخ 27/5/95 ساعت 10 الی 12:30

سخنرانان :

1-      دکتر مهدی یعقوبی عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

2-      مهندس سیدرضا فاطمی امین کارشناس مدیریت دانش

(۰) دیدگاه