حضور مرکز امنیت سایبری و فناوری اطلاعات اقبال در نمایشگاه مشهد

۱۳۵۱ بازدید
حضور مرکز امنیت سایبری و فناوری اطلاعات اقبال در نمایشگاه مشهد

حضور مرکز  امنیت سایبری و فناوری اطلاعات موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری درنوزدهمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر مشهد

نام نمایشگاه: کامپیوتر
نام اختصاری: Iran Com 2016
دوره: نوزدهمین
نوع نمایشگاه: بین المللی
شروع از تاریخ: 1395/06/12
تا تاریخ: 1395/06/16

 

(۰) دیدگاه